Counselling

Coaching en Counselling kunnen in elkaar vloeien en doen dat vaak ook.

 

Counseling is een laagdrempelige vorm van psychologische hulpverlening, waarmee je niet meteen mee naar een arts of psycholoog wenst te lopen.

 

Counselling is erg aangewezen in emotioneel moeilijke periodes of bij momenten van niet gelukkig zijn, waarbij je vastloopt in je eigen denken en waarvoor je niet voldoende steun meer vindt bij je omgeving.

 

Ook is het erg geschikt om inzichten te verkrijgen in allerlei ‘levensvragen’ waar je mee worstelt.

 

Counselling helpt heel goed wanneer de druk op je interne ketel te hoog is geworden en je weer eerst in rustiger vaarwater wil komen, alvorens over te gaan tot actie.

Komen goed in aanmerking voor counselling:

 • je ongelukkig of neerslachtig voelen

 • omgaan met ingrijpende veranderingen in je leef- of werksituatie

 • jezelf beter leren begrijpen

 • meer zelfacceptatie ontwikkelen

 • verwerking van een echtscheiding

 • moeilijkheden in je relatie

 • problemen op je werk

 • burn-out

 • midlife crisis

 • te veel stress ervaren

 • levensvragen