Coaching

Coaching en Counselling kunnen in elkaar vloeien en doen dat vaak ook.

 

Coaching is echter eerder doelgericht en pragmatisch van aard.

 

Als coach ben ik vooral gericht op zelfontplooiing en zelfverwezenlijking. Ik ondersteun mensen in het verkennen van hun talenten, het versterken van hun zelfvertrouwen, het vergroten van hun emotionele intelligentie en het vlotter bereiken van hun doelen.

 

De begeleiding is vooral gericht op een betere communicatie, met anderen maar ook die met jezelf, door dat stemmetje in je hoofd een heel andere richting op te sturen.

 

Verder gaat het ook over jezelf zo goed mogelijk te leren kennen, met je bijhorende sterktes en zwaktes, en over je ‘beste zelf’ worden in het algemeen.

 

Als coach probeer ik samen met jou helder te krijgen wie je bent en waar je tegenaan loopt. We zoeken samen naar nieuwe manieren en mogelijkheden om situaties aan te pakken.

Komen goed in aanmerking voor coaching:

  • Herstellen van de balans werk/privé

  • Je communicatievaardigheden verbeteren

  • Je voorbereiden op sollicitatie-, selectie- en promotiegesprekken

  • Ontwikkelen van meer zelfvertrouwen

  • Verhogen van je assertiviteit

  • Belemmerende overtuigingen wegwerken

  • Doelen helder maken

  • Helder krijgen wat nodig is om tot actie over te gaan